RSS Flöde

Utvecklingsutrymme

UTVECKLINGSUTRYMME

Hot eller möjligheter! 

© Birgitta Rudenius

 Utvecklingsutrymme

©   Birgitta Rudenius

Eftersom jag gjorde detta den 18 maj 2001 på ”Eriks” dag valde jag att namnge exemplen efter namnsdagsbarnen kommande vecka. Boken om Erik från FAS-föreningen.

Idag på ”Eriks” dag vill jag lyfta fram denna unika lilla människa …

 • som har få trygga förankringar i livet
 • som har fått ensidig påfyllning
 • som håller på att gå sönder
 • som skapat ett vakum mot omgivningen
 • som har stora behov av reparation och påfyllning.

Ska goda eller onda handlingar få ta över?

Var ibland oss finns denna lilla unika människa?

Idag på ”Majs” dag vill jag lyfta fram denna unika lilla människa …

 • som har en fördjupad trygg förankring i vardagen
 • som har fått klickar av varierad påfyllning
 • som målmedvetet strävar att se ljus och möjligheter
 • som alltid har en livkrok för en medmänniskan
 • som också har behov av bekräftelse och påfyllning.

Ska det fortsätta att bära eller brista?

Var ibland oss finns denna lilla unika människa?

Idag på ”Karolinas” dag vill jag lyfta fram denna unika lilla människa …

 • som har tillräckligt trygg förankring i vardagen
 • som redan har fått sitt utrymme påfyllt
 • som är ganska omedvetet nöjd med vardagen
 • som har mjuka kanter mot omgivningen
 • som också har behov av utrymme bland och hos andra.

Ska det anpassas eller integreras?

Var ibland oss finns denna lilla unika människa?

Idag på ”Konstantins” dag vill jag lyfta fram denna unika lilla människa …

 • som har en stark kärna
 • som levt i en ogynnsam uppväxtkultur
 • som utvecklat både vassa taggar och mjuka kanter
 • som söker de goda förebilderna i omgivningen
 • som försöker överleva mot alla odds.

Ska det lyckas eller misslyckas?

Var ibland oss finns denna lilla unika människa?

Idag på ”Hemmings” dag får du lyfta fram en unik liten människa …

 • som …
 • som …
 • som …
 • som …
 • som …
 • som …

Ska det …..?

Var ibland oss finns denna lilla unika människa?

Idag på ”Desiderias” dag vill jag lyfta fram denna unika lilla människa …

 • som har flera trygga och otrygga förankringar i vardagen
 • som har många olika begåvningar att tillvarata
 • som har en svag och osäker kärna
 • som strävar att passa in bland andra unika människor
 • som har behov att hitta sin rätta väg.

Ska den leda fram eller vilse?

Var ibland oss finns denna lilla unika människa?

Idag på ”Ivans” dag vill jag lyfta fram denna unika människa …

 • som har en mångfald trygga förankringar i vardagen
 • som har många olika begåvningar men även specifik svårighet
 • som upplever risk för en sinande kärna
 • som generöst delar med sig i omgivningen
 • som har behov av livsutrymme och en generös omgivning.

Ska det flöda eller sina?

Var ibland oss finns denna lilla unika människa?

Litteratur:

Boken om Erik är den första svenska skildringen av ett barn som skadats av alkohol under fostertiden. Innehåller även fakta i korthet, praktiska råd och litteraturtips. Ges ut av FAS-föreningens förlag. Ca 90 sidor.
Pris vid direkt beställning: 140 kronor. (Ordinarie pris 165 kronor.)
Beställes genom insättning på postgirokonto nummer 15 58 81 – 6. Märk talongen ”Erik” och kom ihåg namn och adress!
Mail: FAS@telia.com

Mia rekommenderar:
Mitch Album: ”Tisdagarna med morrie”

Skönlitteratur Fakta   –   Läs!
Gunilla Gerland: ”En riktig människa
Torey Hayden: ”Rävungen”, ”Burpojken”, ”Spökflickan”, …
Gunilla O. Wahlström: ”Kirre”, …
David Reed: ”Anna
Marianne Ahrne: Ӏppelblom och ruiner
Mary Killea ?: ”Karen
A A Milne: Nalle Puh m fl
Monica Fahrman: Barn i kris.
Barbro Hindberg: När omsorgen sviktar. Om barns utsatthet och samhällets ansvar. Rädda barnen
Eva Johannessen: Barn med socio-emotionella problem.
Socialstyrelsen: Sju perspektiv på barns och ungdomars levnadsförhållanden. En antologi.
läsläsläsläsläsläsläsläsläsläsläsläsläsläsläsläs läsläsläsläsläsläsläsläsläsläsläsläsläsläsläsläs

Denna sidan flyttades över från http://www.kastanjebacken.net den 22 maj 2017.

%d bloggare gillar detta: