RSS Flöde

Dyskalkyli

Matematiksvårigheter / Dyskalkyli
© Birgitta Rudenius

Alla har rätt att lyckas!

 

Matematiksvårigheter/Dyskalkyli är ett funktionshandikapp som innebär mycket stora svårigheter för den enskilde. Svårigheter med matematik, beräkningar, siffror….
Det är mycket svårare att finna litteratur om dyskalkyli än om dyslexi.
Läs- och skrivsvårigheter finns i mycket varierande form och grad. Det gäller även matematiksvårigheter.Numera har man i debatten börjat föra fram sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. Det är naturligt att om man har stora svårigheter att förstå en text samt ”hantera” ljud och bokstäver så gäller det naturligtvis även texten i matematikboken. Här är det oerhört viktigt med en förstående och i problematiken insatt lärare.

Matematiksvårigheter/Dyskalkyli   innebär svårigheter att utföra matematiska beräkningar, att t ex ge förslag på lösning av ett matematiskt problem.

Matematiksvårigheter/Dyskalkyli   innebär svårigheter avseende  …..

 • talens storleksordning
 • talens position …….. Vilket tal kommer före/efter ?
 • sambandet mellan enheter, enhetsomvandling …
 • att hålla ”tanketråden”
 • rimlighetsbedömningar
 • geometriska figurer, rymd, area och omkrets …
 • att mäta och genomföra praktiska vardagsnära uppgifter
 • bestämma vilket räknesätt som bör användas
 • läsa ut tal ..
 • tider, klockan, året, kalendern ..
 • multiplikationstabellen  …
 • vardagssituationer t ex betalning av räkningar, planera …
 • mm mm

 

Ofta förekommer ”blockeringar” som hindrar. Ibland är det så att man helt enkelt bara behöver mer tid för att komma fram till lösningen. Det kan också vara så att man just inom matte har stora svårigheter men att man är duktig eller t o m mycket duktig inom andra områden.

Med rätt hjälpmedel kan man beräkna en given uppgift. Med rätt hjälpmedel och en förstående omgivning kan man klara många av vardagens problem. För den enskilde kan det vara mycket frustrerande att ha detta handikapp. En ökad kunskap hos omgivningen är därför till stor hjälp.


”Vägen till svaret, processen, är i många avseende intressantare än själva svaret. Det är genom själva processtänkandet som vi människor utvecklar förmågan att i vardagssituationer fatta bra beslut. Denna förmåga är därför viktig att öva upp.” Björn Adler

 

 * Jag erbjöd kurser – föreläsningar – utvärderingar *

Du som har detta handikapp ….
skriv till mig och beskriv hur Du upplever Din situation !
Det ökar min kunskap och kan hjälpa andra i samma situation.

 

Viktigt meddelande!Denna webbsidan samt sidan om dyslexi var bland de första webbsidorna jag lade upp. Det var 95/96 och alltså flera år sedan. Syftet har varit att dels informera om samt framförallt att öka förståelsen för dessa funktionshinder. Tusentals har besökt sidorna. Många har skrivit och de flesta har fått svar samt i förekommande fall råd. Det börjar bli omöjligt för mig att fortsätta ha denna ambition. Därför blir mitt råd att kontakta rektor eller speciallärare/specialpedagog på respektive skola. (Obs man kan tyvärr kalla sig speciallärare utan att ha utbildningen.)
Det är skolans skyldighet att ge stöd till elever som har svårigheter i sin skolsituation och det är alla lärares skyldighet att hjälpa.
Förslag på böcker att läsa:Vad är dyskalkyli? Björn Adler NY! (febr -01)
Matematiksvårigheter och Dyslexi
, Gudrun Malmer och Björn Adler
Bra matematik för alla, Gudrun Malmer
Neuropedagogik och komplicerad inlärning, Björn Adler
Att räkna med barn med specifika matematiksvårigheter, Ann-Louise Ljungblad
Vill man fördjupa sig ytterligare föreslår jag att man söker artiklar i specialtidningar t ex ”Psykologtidningen” eller ”Att undervisa”- specialpedagogisk tidskrift …

Många lärarstuderande väljer att i sina specialarbeten fördjupa sig inom matematiksvårigheter vilket verkligen bådar gott för framtiden. Jag önskar er som har hört av sig till mig … Lycka till!
Kanske får vi snart även bra tester för att diagnosticera matematiksvårigheter på ett mer kvalitativt sätt.

 

Hänvisa gärna till informationen på mina sidor …..
Du får gärna länka till denna sida!

 Alla kan agera Mot Mobbning! Till webbringen Mot Mobbning. 

© Birgitta Rudenius 


Denna sidan flyttades över från http://www.kastanjebacken.net den 22 maj 2017.


%d bloggare gillar detta: