RSS Flöde

disco IT

Mitt IT-projekt då … för länge sedan …

discoIT  

Kortfattad rapport efter läsåret 1996-1997.  

”Ett IT-projekt i specialundervisningen.” 

Eller …  

Ett arbetssätt i tiden, anpassat till elevernas förutsättningar och behov. 

 

BAKGRUND:

Tillsammans med speciallärarkolleger i Ängelholm framfördes en projektidé som antogs av KK-stiftelsen. Projektidén riktade sig till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och tanken var att eleverna skulle kommunicera över stadie- och kommungränser.

Jag kommer inte att här närmare beröra KK-stiftelsens insats, då den var av  ringa betydelse för den fortsatta utvecklingen. Mina förväntningar på KK-stiftelsen visade sig vara  högt ställda. Tillsammans med mina elever startade jag därför projektet ”discoIT”, jag lär mig IT.

SYFTE:

  • Utveckla den språkliga förmågan i svenska och engelska
  • Nå betyget GODKÄND i svenska och engelska
  • Nå förtrogenhet med modern teknik
  • Skapa kontakter och kommunicera gränsöverskridande
  • Genom erfarenhetsutbyte öka förståelsen för det annorlunda och främmande
  • Informationssökning för att träna kritiskt tänkande och erövra nya kunskaper
  • Föra diskussioner i etiska och moraliska frågor för att vara förberedd på ”avarter”
  • Samt … inte minst … skapa ett lustbetonat lärande !
GENOMFÖRANDE:

En dator med Windows 95 och internetuppkoppling placerades i klassrummet. Utöver denna dator finns ytterligare två, en 486 och en 386, alltså av mycket äldre modell. Dessa datorer används huvudsakligen för att träna stavning, bygga upp ordförrådet, ordbehandling, multimedia samt bygga upp datorvana. Ett praktiskt problem är att jag som lärare måste ge tre olika instruktioner vid gemensamma övningar samt att datorminnets begränsningar hämmar inlärningen.

Mycket tid användes för att göra discoIT och Strandängsskolans högstadium kända i världen. discoIT registrerades på flera olika internationella nätverks www-sidor samt även på Skolverkets.

Eleverna fick egna E-postadresser. Eleverna gjorde egna hemsidor. Inom projektet gjordes även skolans hemsidor.

Arbetsuppgifterna var både bundna och fria men hade alltid sin utgångspunkt från betygskriterierna för godkänd i svenska och engelska.

Eleverna uppmuntrades att vara uppmärksamma på och ta med intressanta E-post- och URLadresser till skolan.

Vi prenumererar på IW, Internet World en tidskrift med många bra länkar att utforska.

Vi arbetade särskilt med, i internet och E-postprogram, vanligt förekommande ord och glosor. Skolverkets länk för översättning av ord och uttryck användes flitigt.

RESULTAT:

Sju elever med svenska/engelska som tillval och 15 elever med 1-4 lektioner i specialundervisningen har ingått i projektet. Ytterligare ca 20 elever har fått E-postadresser genom projektet.

De sju eleverna i svenska/engelska har haft mest tid för projektet men samtliga har i utvärderingen önskat mer tid. Helst 80-minuterslektioner i stället för 40 minuters.

Samtliga elever har upplevt arbetssättet mycket positivt och tyckt att det varit roligt. En elev är ointresserad av datorer men har tyckt att brevskrivandet varit mycket roligt. Spontant utrop mitt i sitt brevskrivande: ”Det här tycker jag är roligt !”

Samtliga har varit mycket aktiva och tagit egna initiativ.

Samtliga elever har fått en tydligt ökad förmåga att förstå det engelska språket.

Vi har vunnit brevvänner i Minnesota, New Jersey, Maine, Canada och Sydafrika samt haft kontakt med skola i Australien. Eleverna har fått sina egna brevvänner att utbyta tankar med samt berätta om sina erfarenheter och intressen för.

Flertalet elever har nu nått betyget godkänd i svenska och engelska.

TANKAR inför nästa läsår och framtiden:

Projektansvarig:

Birgitta Rudenius,

%d bloggare gillar detta: