RSS Flöde

Kategoriarkiv: Självkänslan

Självkänslan

image   Questions and Reflections … 

Hur kan man förstå …?
Hur kan …. förstås?
Hur olika kan … förstås?
Kan … förstås på motsatt vis? På vilket sätt …
Hur kan en fråga ställas så svaret blir det mest intressanta?


Vad skiljer självkänsla och självförtroende? Vilka olika tolkningar kan göras?

Själförtroende – kan det vara tilliten till den egna förmågan?

Självkänsla – kan det vara hur avgörande man tillmäter tolkningen av hur man själv speglas i andra?

Alltså: Ju mer benägen man är att söka uppskattning från andra och tillfredställa behov av bekräftelse desto mindre självkänsla. Ju mindre man tillmäter andras uppfattning desto större självkänsla.

Eller …?


Konsekvenser i det sociala samspelet – Vem tänker på det!?

Vad skiljer främst hur en människa med hög varseblivning reagerar från hur en  människa med låg varseblivning reagerar i det sociala samspelet?

Känslomässigt mogna barn och vuxna – …

Känslomässigt omogna barn och vuxna – …

Hur olika kan lidandet te sig för barn i skolan när de ser elakheter? Hur olika kan elakheter upplevas bland barnen i samma klass?
Hur ser skalan … helt oberörda barn <-> starkt berörda barn … ut? Vilka konsekvenser kan det få för de olika barnen? Vilka pedagogiska konsekvenser får det för skolan? Vem tänker på det?

När känslomässigt mogna barn ser elakheter i skolan och upplever vanmakt att påverka – vilka konsekvenser får det?

Hur mycket hänsyn behöver pedagoger ta avseende känslomässigt mogna respektive omogna barn? Hur mycket hänsyn tar man? Hur medvetna i frågan är pedagoger? Förväntar man att barn reagerar ungefär lika eller finns det en uppfattad ”mall” som styr förhållningssätt?

Min uppfattning är att man absolut inte tar den hänsyn som man borde avseende barns känslomässiga mognad!

Känslomässigt omogna barn och vuxna borde få mer hjälp till insikt och att utveckla sin förmåga.

Känslomässigt mogna barn borde få mer uppmärksamhet och stöd att hantera sin förmåga.


Stärk självkänslan! Skriv ned – varje dag – bra saker om dig själv!

Börja nu!

image

 

© BirgittaR

%d bloggare gillar detta: